خواص منحصر به فرد و قابليتهاي برتر سیستم کنترلر

خواص منحصر به فرد

-         تشخيص قطع سنسور

-         پروسه كاملاً ديجيتال از سنسورها تا كنترل

-         سيستم خود آموز با سهولت كاربري و فوايد اساسی

-         كاليبراسيون كاملاً ديجيتال

-         قابليت اعتماد بالا

قابليتهاي برتر

-         امكان شبكه سازي كامپيوتري دستگاههاي يك كارخانه و ضبط اطلاعات آنها در فواصل زماني مشخص  جهت بررسي بعدي توسط مديريت فني كارخانه

-         راه اندازي، كاربري، تعمير و نگهداري بسيار ساده و آسان دستگاه و همچنین مجزا بودن بردهاي الکترونیکی هر بخش و قابليت تعويض بودن سريع بردها

-         امكان كنترل و نمايش وضعيت تمامي دستگاهها با استفاده از سیستم كامپيوتر مركزي و همچنین ارسال اطلاعات از طريق خطوط اينترنت جهت کنترل از راه دور

-         تنظيم دقيق حـرارت و كاهـش در مصـرف انرژي با دقت 01 /0 درجه فارنهــايت  و همچنین قابلیت  كنتــرل دريچـه تهویه با نرم افزار هوشمند

-         تنظيم دقيق رطوبت بدون ايجاد نوسانات شديد با استفـاده از نـرم افزار هوشمند

-         قابلیت تست تمام قسمتهای دستگاه با استفاده از سیستم خود آزما( SELF TEST )

-         فعال و غير فعال كردن  آلارم هـاي حرارت و رطـوبت در زمان سـرویس دستگاه

-         پايداري دستگاه از لحاظ تنظيم درجه حرارت و ثابت ماندن آن در طول دوره

-         افزايش كمّي هچ  تا يك درصد همچنین  با كيفيت برتر جوجه

-         كاليبراسيـون به طور كامـلاً ديجيتـال  و آسـان

-         امــكان كنتـــرل چرخـش تخم مــرغ

-         كاهـش در مصـرف انرژی
چاپ صفحه